Beachhandbal spelregels

Beach-
handbal spelregels

Op deze pagina leggen we kort de spelregels van het beachhandbal uit. Een uitgebreide versie van de regels kun je vinden op de website van www.handbal.nl.

Spelers

Beachhandbal kan worden gespeeld door teams van alleen dames, alleen heren of door een gemengd team van dames en heren. In totaal staan er van elk team 4 teamleden in het veld; 3 spelers en 1 doelverdediger. Daarnaast zijn er maximaal 4 wisselspelers. Veldspelers mogen overal op het speelveld hun positie innemen.

Balregels

De bal wordt doorgaans met de hand gespeeld. Ook mag hij rollend naar een ander team worden gespeeld. De bal mag niet langer dan 3 seconden worden vastgehouden. Duiken naar de bal is toegestaan. Dit mag ook wanneer de boel zich in het doelgebied bevindt.

Duur van de wedstrijd

Een beachhandbalwedstrijd duurt 2 keer 10 minuten. Tussen de twee helften zit 5 minuten rust. Iedere helft heeft een winnaar nodig. Wanneer er sprake is van een gelijk spel, wordt de winnaar bepaalt door middel van een Golden Goal (het team dat het eerste scoort wint de helft). Het team dat een speelhelft wint krijgt dan 1 punt.  Wanneer een team beide speelhelften heeft geworden, dan wint dit team de wedstrijd met 2-0.  Winnen beide teams 1 speelhelft, dan is er sprake van een gelijke eindstand. De gelijke eindstand wordt altijd gevolgd door een shoot-out omdat elke wedstrijd een winnaar moet hebben.

Shoot-out

Tijdens de shoot-out speler er 2 doelverdedigers en 1 speler. Ieder team krijg 5 kansen (5 verschillende spelers). Heeft het team nog maar 4 spelers over, dan heeft het team ook maar 4 kansen. De teams spelen om en om.

Tijdens de shoot-out staan de beide doelverdedigers op hun doellijn. De speler speelt de bal naar de doelverdediger. Tijdens de shout-out mogen de doelverdedigers bewegen.

Time-out

In elke speelhelft mag elk team 1 keer een time-out van 1 minuut aanvragen. Dit verzoek wordt ingediend door de teamofficial door het tonen van een ‘groene kaart’ op het midden van de zijlijn, zodat de kaart goed te zien is. De groene kaart heeft een afmeting van 30×20 cm met aan de beide zijde een grote ‘T’.

Een team kan alleen een time-out aanvragen wanneer zij in het balbezit is of bij een spelonderbreking.  

Worpen

Een inworp wordt genomen met een voet op de zijlijn. Dit geldt ook bij een hoekworp. Een vrije worp wordt genomen op een afstand van 1 meter van de doelgebiedsgrenslijn.

Penalties

Penalties worden gegund wanneer een vrije doelkans wordt ontnomen. Wanneer hij wordt gescoord, lever een penalty 2 punten op.

Punten & Scoren

Een gewone doelpunt levert 1 punt op. Een spectaculair doelpunt levert 2 punten op (dit wordt bepaald door de scheidsrechter). Een vliegertje of pirouette levert eveneens 2 punten op. Wanneer er een doelpunt wordt gescoord door een doelverdediger levert dit ook 2 punten. Ook een 6-meterworp levert 2 punten.

Overtredingen

Overtre-
dingen

Spelers die een overtreding begaan, moeten het veld verlaten. De speler mag terugkomen na een balwissel. Bij een tweede uitsluiting wordt de speler echter gediskwalificeerd.