Toernooireglement

Toernooi-
reglement

ALGEMEEN

De teamverantwoordelijke van ieder deelnemend team levert voor aanvang van het kwalificatietoernooi een volledig ingevulde teamopgave in met daarop vermeld alle deelnemende spelers en teamofficial voorzien van relatiecode, rugnummer en geboortedatum: 

 • Op de teamopgave staan ten minste 6 en maximaal 12 spelers en 1 teamofficial (teamverantwoordelijke) vermeld.
 • Aanvullend houdt de teamverantwoordelijke (kopieënvan) spelerspasjes c.q. identiteitsbewijzen van alle op de teamopgave vermelde personen beschikbaar. De toernooiorganisatie heeft het recht een speler of teamofficial ter controle naar (de kopie van) het identiteitsbewijs te vragen. 
 • Er mogen per wedstrijd, 10 spelers uitkomen voor éénA
 • Alle spelers dienen te voldoen aan de leeftijdsbepaling van de NHV.
 • Spelers mogen tijdens het toernooi voor slechts éénteam uitkomen, namelijk het team waar zij als eerste op de teamopgave staan. Een uitzondering hierop zijn jeugdspelers, die toegevoegd mogen worden aan een team in een hogere leeftijdscategorie.
 • Als er tijdens één van de wedstrijden wordt afgeweken van de ingeleverde teamopgave, moeten de aanvullingen voorafgaande aan de nieuwe wedstrijd worden gemeld bij het wedstrijdsecretariaat. 
 • Alle teams dienen 5 minuten voor aanvang van de wedstrijd bij het veld aanwezig te zijn.
 • Alle deelnemende spelers dienen een nummer te dragen en alle keepers en specialisten dienen afwijkende kleding te dragen.
 • Ieder team zorgt voor 2 ballen, geschikt voor de wedstrijden in de te spelen categorie, deze ballen worden meegenomen naar iedere wedstrijd die je speelt.

TEAMS

 • Het eerstgenoemde team is het thuis spelende team, het uit spelende team zorgt voor reserveshirts voor het gehele team. 
 • Indien geen reserveshirts/ballen meegenomen zijn beslist de organisatie of het team de wedstrijd met 2-0 verliest. Dit is conform het NHV Beachtour reglement.
 • Gedurende de wedstrijden is het niet toegestaan om een team time out aan te vragen.

Indien teams niet komen opdagen, komen de wedstrijden van deze teams te vervallen. Indien een team zich binnen 14 dagen voor de start van het toernooi terug trekt, dient dat team als niet gekomen te worden beschouwd en komen alle gespeelde wedstrijden en nog te spelen wedstrijden te vervallen. In beide gevallen zal er een boetebedrag van 100 euro in rekening gebracht worden waarvan 75 euro door het NHV en 25 euro door de organisatie.

Wedstrijdbepalingen

De wedstrijdduur bedraagt 2 x 10 minuten. Er wordt geen centraal begin- en eindsignaal gegeven. De verantwoordelijkheid voor de controle op de speeltijd berust bij de scheidsrechters en de secretaris/tijdwaarnemer. Elke wedstrijdronde bedraagt 30 minuten waarin de eerste en de tweede set worden gespeeld, eventueel gevolgd door de golden goal.

 1. Er wordt vanuit gegaan dat de regels van het spel bekend zijn bij spelers en begeleiding. Dit geldt ook voor de regels omtrent golden goal en shoot-out. Zie regels NHV.
 2. Tussen de velden is geen ruimte voor publiek. Deze ruimte is gereserveerd voor de wedstrijdtafel en de wisselruimte. Publiek kan plaatsnemen achter de dranghekken.
 3. Elk team zorgt ervoor dat er iemand van zijn vereniging tijdens de wedstrijd plaats neemt achter de wedstrijdtafel. De wedstrijdtafel houdt de score en tijd bij en ondersteunt de scheidsrechters.
 4. Bij winst ontvangt een team 2 punten, bij verlies ontvangt een team 1 (2-1 verlies) of 0 (2-0) punten. 
 5. Verliezende partij dient voor de bemanning aan de  wedstrijdtafel te zorgen.  

Bij een gelijke eindstand in de poule wordt het eindresultaat eerst bepaald door:

 • het aantal gewonnen wedstrijden
 • daarna door het onderlinge resultaat,
 • gevolgd door het resultaat in sets ( aantalset voor minus aantal set tegen)
 • en het doelsaldo in sets aantal doelpunten voor minus aantal doelpunten tegen.

Het laatste beslissingsrecht ligt in handen van de toernooiorganisatie i.s.m. de delegate van het NHV.  

 1. De leiding van de wedstrijden berust bij de door de organisatie aangewezen scheidsrechters.
 2. Alle deelnemers dienen tijdens de wedstrijd op blote voeten spelen of speciale beachsocks. Het dragen van gewone sokken ofbandages is alleen toegestaan wanneer dit geen gevaar oplevert voor de tegenstander. 

Rechtspraak

Bij een strafbare diskwalificatie zal de normale strafprocedure als omschreven in het Huishoudelijk Reglement van het NHV, hoofdstuk 8, van toepassing zijn. Scheidsrechters zijn verplicht om rapport op te maken op het wedstrijdformulier. 

Algemene wet van de privacy

Er worden tijdens de toernooien foto’s en filmpjes gemaakt wat zal worden gebruikt voor verschillende media kanalen.

Er wordt bij de inschrijving aan de teamverantwoordelijke gevraagd om een vinkje te zetten waarmee wordt bevestigt dat wij de content die wordt gemaakt mogen gebruiken voor verschillende media kanalen.

Inschrijving

De inschrijving gaat op volgorde van inschrijving, tenzij er meerdere teams van dezelfde club zijn, dan zal een later ingeschreven team voorrang krijgen.

Mocht er geen andere inschrijving zijn dan zullen meerdere teams van de zelfde club gewoon kunnen deelnemen.

Rookbeleid

Gedurende het toernooi wordt er enkel gerookt op de door de organisatie vooraf aangewezen locaties, dit geldt voor spelers, ouders, publiek maar ook de vrijwilligers. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het wedstrijdsecretariaat en de delegate van het NHV.